Category Archives: travel news

ตลาดกลางคืน เยาวราช

ย่านชุมชนชาวจีนที่คึกคักทุกค่ำคืนต้องยกให้ตลาดกลางคืน เยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แหล่งชุมชนของชาวจีน ย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร เต็มไปด้วยร้านค้าทองที่เจริญรุ่งเรืองรูปพรรณเก่าแก่คุณภาพดี จึงได้รับสมญานามว่า ถนนสายทองคำ ความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับตลาดที่อื่นคือ เป็นตลาดสองภาคมีทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน

Continue reading… →

ถ้ำเขาศิวะ ( ถ้ำน้ำ )

ถ้ำแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกนามหนึ่งว่า “ถ้ำน้ำ” เหตุเพราะไม่เพียงเป็นถ้ำลึก 500 เมตรเท่านั้น หากยังมีระดับ น้ำสูงตั้งแต่ 10-220 เซนติเมตรหลากไหลอยู่ภายในถ้ำ ก่อเกิดหินงอกหินย้อยตระการตาสวยงาม กระจายทั่วบริเวณ ที่บางจุดมีลักษณะคล้ายม่านซึ่งมีสายน้ำไหลลงมาราวกับน้ำตกขนาดเล็ก ยิ่งในยามแสงไฟส่องกระทบกับเกล็ดทรายละเอียดของหินงอกหินย้อย ยิ่งเกิดแสงสะท้อนแวววาว งดงามจับตายิ่งนัก

Continue reading… →