Category Archives: travel news

ถ้ำเขาศิวะ ( ถ้ำน้ำ )

ถ้ำแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกนามหนึ่งว่า “ถ้ำน้ำ” เหตุเพราะไม่เพียงเป็นถ้ำลึก 500 เมตรเท่านั้น หากยังมีระดับ น้ำสูงตั้งแต่ 10-220 เซนติเมตรหลากไหลอยู่ภายในถ้ำ ก่อเกิดหินงอกหินย้อยตระการตาสวยงาม กระจายทั่วบริเวณ ที่บางจุดมีลักษณะคล้ายม่านซึ่งมีสายน้ำไหลลงมาราวกับน้ำตกขนาดเล็ก ยิ่งในยามแสงไฟส่องกระทบกับเกล็ดทรายละเอียดของหินงอกหินย้อย ยิ่งเกิดแสงสะท้อนแวววาว งดงามจับตายิ่งนัก

Continue reading… →