Category Archives: health news

ชุมชนอาหารปลอดภัย-ลดรายจ่ายชาวบ้าน

แกนนำชุมชน จ.เชียงราย สร้างชุมชนปลอดสารอาหารปลอดภัย จากความเจ็บป่วยของชาวบ้าน ทั้งมะเร็ง เบาหวาน ความดัน ล้วนเกี่ยวข้องกับการบริโภค ทำให้ ประหยัด รักประชา ผู้ใหญ่บ้านป่าตาลประชาสันติ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ต้องชวนแกนนำหมู่บ้านมานั่งทบทวนว่าที่กินๆ กันเข้าไปนั้น ปลอดภัยต่อร่างกายแค่ไหน และมาช่วยกันหารสาเหตุ จนได้ข้อสรุปว่า เพราะพืชผักที่กินกันเข้าไปเต็มไปด้วยสารเคมี

Continue reading… →

ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

ปัจจุบันโรคข้อเข่าเสื่อมนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุในประเทศไทย จากสถิติพบว่าประชาชนคนไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมกว่า 6 ล้านคน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่ มักมีอาการปวดเข่าเวลาเดิน โดยเฉพาะตอนเดินขึ้นบันได อาการปวดส่วนมากมักเป็นบริเวณด้านในของข้อเข่า เวลานั่งอยู่เฉยๆ มักไม่มีอาการปวด ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการเดิน สูญเสียความมั่นใจ

Continue reading… →